GUNNA HØJGAARDS KLINIK
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@gunnahojgaardsklinik.dk

Læs om massage

Læs om massage

01. november 2012

Du har sikkert på fornemmelsen, at massage kan være meget forskelligt. Der findes ikke noget, som kan betegnes som “almindelig massage”.

Klassisk massage går ud på at løfte, vride, presse og vibrere muskler og øvrigt blødt væv. Disse teknikker har været brugt siden oldtiden. De blev navngivet i 1800-tallet af hollænderen Johan Georg Mezger og kaldes derefter effleurage, petrissage, friktion og tapotement. Fysiurgisk massageterapi indeholder langt mere end de 4 teknikker. I dag kan veluddannede massører også mange af de metoder, som bruges i osteopati og fysioterapi.

At massage er fysiurgisk betyder, at det er de fysiske virkemidler, man fokuserer på. De bygger på naturvidenskaben og  på forskningen.  For tiden forskes der en hel del i massage og andre metoder “med hænderne” ude i verden. Der er vi lidt bagud i Danmark.

Behandlingen hedder medicinsk massage, fordi den sigter mod at lindre, afhjælpe og måske kurere noget, der afviger fra den almindelige sunde tilstand. Det er derfor, at en behandling som udføres af en fuldt uddannet massør og som har dette formål kan  fritages for moms efter EU regler.

De moderne teknikker, som er kommet til siden 1800-tallet, er blandt andet hentet fra osteopati, fysioterapi og afspændingsteknik.  Man støder på betegnelser som MET (muskelenergiteknik), MFR (fasciefrigørelse), MLD (manuel lymfedrænage), Taping (plastring) Termoterapi (varme/kuldebehandling), Harmonic Technique (oscillation), Positional Release (aflastning ved lejring), INIT (Integreret Neuromuskulær Inhiberings Teknik)  og mange andre, som kan være “handelsnavne”, der dækker over samme grundteknik, eller de kan rumme en kombination af flere.

Ikke alle massører er uddannet i de moderne teknikker eller har lige lang erfaring i at bruge dem. Selv de oprindelige 4 klassiske teknikker fortolkes og udføres vidt forskelligt.

Det skal ikke gøre ondt, for at det kan blive godt. Nyere forskning viser, at en moderat, ikke for hurtig massage i et flydende tempo virker mest afspændende, og man kan se, at tidligere tiders “gennembankning” er en stor fejl.  Hård og hurtig massage virker opstrammende og stressende, og folk kan få blå mærker. I den modsatte ende af skalaen virker en superlet massage også stressende. En virksom massage er rolig og grundig uden at gøre skade.

Spørg mig

Hvad ved du om kolde og varme pakninger?

Hvad ved du om virkningen af udspænding og udstrækning?

Hvad ved du om behandling i forbindelse med store sportspræstationer?

Hvad med slidgigt, kunstige led, ømme kæbemuskler, piskesmæld, hovedpine, ondt i lænden og udstrålende smerter ned i benene?

Spørg om hvad som helst (næsten)! Send en mail!

Du kan også bare gribe telefonen,  skriv en SMS eller læg en talebesked, hvis jeg ikke var der, da du ringede.

Tlf. 411 410 77